Responsive image

Açık Kapı Politikası

Kuruluşumuz içindeki şeffaf, erişilebilir ve açık tartışma ortamını sürdürülebilir ve iyileştirilebilir kılmak, meselelerin personelimiz ya da kamuoyu açısından bir problem haline gelmeden çözüme kavuştulabilmesini sağlamak, “Açık Kapı” politikası ile, hukuki ve etik bir mahiyet taşıyan görüşler ile işin kalitesiyle ilgili görüşler başta olmak üzere, personelimizin kendi fikir ve görüşlerini açıklamaya, kaygı ve şikayetlerini dile getirmeye ve soru sormaya teşvik etmek, tüm yöneticilerin, kendilerine bağlı kişilere ve kendilerine ulaşmak isteyen diğer personele kapılarını açık tutmak politikamızdır.